Näillä sivuilla

Niemen Omakotiyhdistys ry


Niemen omakotiyhdistys on perustettu 5.3.1950.

70-vuotiaan Niemen Omakotiyhdistys ry:n tarkoituksena on koota alueella asuvia omakotitalojen ja niihin verrattavien asuntokiinteistöjen omistajia yhteistoimintaan valvomaan omakotitoimintaan liittyviä yhteisiä etuja, toimimaan viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi, kehittämään ja turvaamaan omakotiasumisen yleisiä edellytyksiä sekä kohottamaan alueen asukkaiden sivistyksellistä tasoa.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys toimii järjestämällä monenlaista toimintaa ja tapahtumia,  pitämällä yhteyttä Tampereen kaupungin viranomaisiin ja päätöksentekijöihin sekä olemalla aktiivisesti yhteistoiminnassa alueella ja lähiympäristössä vaikuttavien muiden tahojen kanssa, esimerkiksi kansalaisfoorumi Tampereen alueverkoston (ent. Alue-Alvari), Lentävänniemen ja Lielahden koulujen, Tampereen joukkoliikenteen, Omakotiyhdistysten keskusjärjestön, lähialueiden omakotiyhdistyksien ja muidenkin lähellä meitä toimivien yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan alueemme ilmoitustauluilla, kahdesti vuodessa ilmestyvässä jäsentiedotteessaan, verkkosivuillaan, sekä sähköpostilistansa kautta. Olethan huomannut myös Facebook-sivumme?

Yhdistyksessä on jäsentalouksia noin 350.